Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Veelgestelde vragen


Hoe worden de woningen verdeeld?
Woningen worden toegewezen op basis van inschrijftijd, huur/inkomen en passendheid van de doelgroep. Woningzoekenden die hebben gereageerd op een sociale huurwoning worden door de zogeheten selectie in een volgorde gezet. Een computersysteem voert deze selectie uit. De volgorde wordt bepaald op basis van de voorwaarden die bij de advertentie vermeld staan.Woningzoekenden met een urgentie hebben voorrang.
Op welke gronden kan ik urgentie aanvragen?
Voor het aanvragen van urgentie hebben we een aantal uitgangspunten vastgesteld. Deze uitgangspunten staan in de urgentiebrochure. Gelden deze uitgangspunten voor jou, dan kun je in ieder geval urgentie aanvragen. Dat betekent niet dat we die urgentie ook direct verlenen.
Wat is passend toewijzen?
Ben je op zoek naar een sociale huurwoning? En heb je een inkomen onder de grens voor huurtoeslag? (De huurtoeslaggrens is in 2019 € 22.700 voor eenpersoonshuishoudens en € 30.825 voor meerpersoonshuishoudens). Dan moet je rekening houden met de regels voor het toewijzen van sociale huurwoningen. Per 1 januari 2016 mogen woningcorporaties aan huishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrens alleen nog woningen aanbieden met een huur van maximaal 607,46 euro. Dat heet het ‘passend toewijzen’. Klik hier voor meer informatie.

Volg ons op?

Help en uitleg ?

x
Helpmodus is nu actief

De help functie is nu actief. Klik op het ?-icoon om uitleg te krijgen bij dat betreffende onderwerp. Klik nogmaals op "Help?" om de helpmodus te sluiten.