Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Spelregels


Bij Mercatus worden de woningen verdeeld via een aanbodsysteem. Dit betekent dat iedereen zelf kan reageren op beschikbare woningen die aansluiten bij de persoonlijke woonwensen. De woningen die nu te huur zijn, staan bij Woningaanbod. Daar kunnen mensen die zijn ingeschreven op een woning reageren.

Goed reageren is belangrijk om kans te maken op een woning. Dit betekent dat je goed moet reageren, dus met de goede leeftijd voor de woning, het goede inkomen voor de woning en het werkelijke aantal personen. Daarnaast is de inschrijfduur belangrijk.

Welke woning past bij mij?

 • Welke huur bij welk inkomen? Kijk in de huur/inkomentabel bij wat voor jou van toepassing is en je vindt de bijbehorende huur.
 • Welke leeftijd, welke doelgroep?
 • Doelgroep jongeren: (reageren kan tot 30 jaar, jongeren onder de 23 hebben voorrang).
 • Doelgroep alle leeftijden.
 • Doelgroep senioren: (reageren kan vanaf 45 jaar, 55+ heeft voorrang)(let op, zonder inwonende kinderen)

Belangrijk is dat je alleen reageert op woningen waar je belangstelling voor hebt. Nadat de woningen acht dagen op internet hebben gestaan eindigt de reactietermijn. Daarna gaan we kijken wie bovenaan staat voor een woning. Je kunt zelf de toewijzingen ook volgen door in te loggen.

Woningaanbieding

Heb je gereageerd op een woning en sta je bovenaan? Dan krijg je een e-mail van ons. In deze e-mail vragen wij je om te reageren (in de e-mail binnen 2 werkdagen). Als je niet reageert dan vervalt de aanbieding. Dit wordt dan gezien als een weigering (zie ook onderstaand kopje Weigeren?). Op het moment dat je een woning aangeboden krijgt, is dat een “aanbieding onder voorbehoud”. Wij moeten namelijk je inkomensgegevens nog controleren. Daarom moet je op het moment dat je op een vrijkomende woning reageert beschikken over een recente inkomensverklaring. Als je die nog niet hebt kun je deze kosteloos opvragen bij de Belastingtelefoon, telefoonnummer 0800-0543. Heb je de inkomensverklaring niet in bezit op het moment dat je een woning aangeboden krijgt, dan kunnen wij de woning niet aanbieden. Let op: verhuis je met meerdere personen, dan moeten alle personen die meeverhuizen een inkomensverklaring inleveren (dit geldt niet voor inwonende kinderen).

Vraag de inkomensverklaring daarom direct aan als je op een woning reageert. Zorg dat je het document op tijd in huis hebt! Het duurt gemiddeld vijf werkdagen voordat je de verklaring in huis hebt als je deze telefonisch op vraagt. Via de site van de belastingdienst kan deze digitaal opgevraagd worden.

Bij het aanbiedingsgesprek hebben wij de volgende gegevens nodig (indien van toepassing ook van je partner):

 • Inkomensverklaring.
 • Verhuurderverklaring (als je op dit moment een woning van een andere corporatie huurt), geldt ook voor particuliere woningverhuur. 
 • Bij het verlaten van een koopwoning een kopie van de verkoopakte.
 • Kopie paspoort, identiteitsbewijs en/of verblijfsvergunning.
 • Uittreksel verblijfshistorie, tegen betaling op te halen bij je gemeente.
 • Origineel van je laatste loonstrook of afschrift van je uitkering.
 • Kopieën van de meest recente jaaropgave(n).

Neem je deze gegevens niet mee naar het gesprek, dan vervalt de woningaanbieding. Als je een woning aangeboden krijgt, dan betekent dit dat je tijdens deze lopende aanbieding geen andere woning aangeboden krijgt.

Let op! Het niet reageren op de verstuurde e-mail of het niet komen opdagen bij het aanbiedingsgesprek (zonder afmelding), zien wij ook als een weigering.

Weigeren?

Je mag een aangeboden woning weigeren. Wel geldt dat na de derde weigering wij je inschrijving twee maanden blokkeren. Je inschrijftijd loopt dan wel door, maar je kunt dan 2 maanden niet reageren op het woningaanbod. Je moet zelf na deze twee maanden contact opnemen om de blokkade op te heffen.


Veelgestelde vragen

Hoe worden de woningen verdeeld?
Woningen worden toegewezen op basis van inschrijftijd, huur/inkomen en passendheid van de doelgroep. Woningzoekenden die hebben gereageerd op een sociale huurwoning worden door de zogeheten selectie in een volgorde gezet. Een computersysteem voert deze selectie uit. De volgorde wordt bepaald op basis van de voorwaarden die bij de advertentie vermeld staan.Woningzoekenden met een urgentie hebben voorrang.
Op welke gronden kan ik urgentie aanvragen?
Voor het aanvragen van urgentie hebben we een aantal uitgangspunten vastgesteld. Deze uitgangspunten staan in de urgentiebrochure. Gelden deze uitgangspunten voor jou, dan kun je in ieder geval urgentie aanvragen. Dat betekent niet dat we die urgentie ook direct verlenen.
Wat is passend toewijzen?
Ben je op zoek naar een sociale huurwoning? En heb je een inkomen onder de grens voor huurtoeslag? (De huurtoeslaggrens is in 2019 € 22.700 voor eenpersoonshuishoudens en € 30.825 voor meerpersoonshuishoudens). Dan moet je rekening houden met de regels voor het toewijzen van sociale huurwoningen. Per 1 januari 2016 mogen woningcorporaties aan huishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrens alleen nog woningen aanbieden met een huur van maximaal 607,46 euro. Dat heet het ‘passend toewijzen’. Klik hier voor meer informatie.

Help en uitleg ?

x
Helpmodus is nu actief

De help functie is nu actief. Klik op het ?-icoon om uitleg te krijgen bij dat betreffende onderwerp. Klik nogmaals op "Help?" om de helpmodus te sluiten.