Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Passend Toewijzen


Ben je op zoek naar een sociale huurwoning? En heb je een inkomen onder de grens voor huurtoeslag? (De huurtoeslaggrens is in 2019 € 22.700 voor eenpersoonshuishoudens en € 30.825 voor meerpersoonshuishoudens). Dan moet je rekening houden met de nieuwe regels voor het toewijzen van sociale huurwoningen. Per 1 januari 2016 mogen woningcorporaties aan huishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrens alleen nog woningen aanbieden met een huur van maximaal 607,46 euro. Dat heet het ‘passend toewijzen’.

Waarom passend toewijzen?

Met het passend toewijzen wil de overheid zorgen dat mensen met de laagste inkomens niet een voor hen te dure woning kunnen huren. Woningcorporaties zijn verplicht om zich aan de nieuwe toewijzingsregels te houden.

Op welke woning mag je reageren?

Als je met je inkomen recht hebt op huurtoeslag, dan kun je in onderstaande tabel zien op welke woningen uit ons woningaanbod je mag reageren. Let op: de nieuwe toewijzingsregels gelden alleen voor nieuwe huurovereenkomsten.

Voorbeelden ter verduidelijking

Voorbeeld 1

Joris is 29 jaar en wil gaan samenwonen met zijn vriendin. Samen hebben ze een jaarinkomen van € 26.500. Zij zijn dus een tweepersoonshuishouden met recht op huurtoeslag. Op basis van hun inkomen en huishoudengrootte mogen ze reageren op huurwoningen met een huurprijs tot € 607,46.

Voorbeeld 2

Joris is 30 jaar en zoekt een woning samen met zijn vriendin en dochtertje. Samen verdienen ze € 26.500 per jaar. Daarmee behoren ze tot de doelgroep drie- of meerpersoonshuishoudens met recht op huurtoeslag (inkomen onder € 30.825). Joris reageert op een woning met een huurprijs van € 618,00. De hoogte van hun gezamenlijke inkomen en huishoudengrootte maakt dat ze kunnen reageren op huurwoningen met een huurprijs tot € 651,03. Gezien hun inschrijfduur eindigen ze als eerste kandidaat en krijgen ze de woning toegewezen.

Voorbeeld 3

Joris is alleenstaand en verdient € 33.000 op jaarbasis. Hij wil zijn woonlasten graag laag houden omdat hij van reizen houdt. Op basis van zijn inkomen kan Joris op alle woningen reageren, maar lage inkomens (onder de € 22.700) gaan voor op de woningen met een huurprijs onder de € 607,46 (= gele vlakken). Joris maakt het meeste kans op een woning met een huurprijs boven de € 607,46 (= groene vlakken)


Veelgestelde vragen

Op welke gronden kan ik urgentie aanvragen?
Voor het aanvragen van urgentie hebben we een aantal uitgangspunten vastgesteld. Deze uitgangspunten staan in de urgentiebrochure. Gelden deze uitgangspunten voor jou, dan kun je in ieder geval urgentie aanvragen. Dat betekent niet dat we die urgentie ook direct verlenen.
Hoe worden de woningen verdeeld?
Woningen worden toegewezen op basis van inschrijftijd, huur/inkomen en passendheid van de doelgroep. Woningzoekenden die hebben gereageerd op een sociale huurwoning worden door de zogeheten selectie in een volgorde gezet. Een computersysteem voert deze selectie uit. De volgorde wordt bepaald op basis van de voorwaarden die bij de advertentie vermeld staan.Woningzoekenden met een urgentie hebben voorrang.

Help en uitleg ?

x
Helpmodus is nu actief

De help functie is nu actief. Klik op het ?-icoon om uitleg te krijgen bij dat betreffende onderwerp. Klik nogmaals op "Help?" om de helpmodus te sluiten.