Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Begrippen


 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
B
Bewijs van Inschrijving
Na inschrijving bij Mercatus ontvang je  een bewijs van inschrijving. Hierop staan je registratienummer en inschrijfgegevens vermeld.
D
Doelgroep alle leeftijden

Woningzoekenden boven de 18 jaar.

H
Huisvestingsvergunning

Een huisvestingsvergunning is een verklaring van de gemeente. Hierin staat dat je voldoet aan de gemeentelijke voorwaarden om je nieuwe woning te kunnen betrekken, zoals de hoogte van je inkomen.

I
IBAN

Alle Nederlandse rekeningnummers bestaan tegenwoordig uit 18 cijfers en letters. Dit langere rekeningnummer heet IBAN, de afkorting van International Bank Account Number.

Inschrijfdatum

Dit is de datum waarop uw inschrijving als woningzoekende is geregistreerd.

J
Jongerenkorting

Aan jongeren tot de leeftijd van 23 jaar wordt een korting op de huurprijs gegeven. Deze korting geldt alleen als de huurder in aanmerking komt voor huurtoeslag. De huurprijs bedraagt, rekening houdend met deze korting, € 417,34 per maand (prijspeil 2018). Ook deze huurprijs wordt (jaarlijks) gewijzigd overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke bepalingen. De korting komt te vervallen als huurder op 1 juli van het voorafgaande jaar de leeftijd van 23 jaar bereikt. Vanaf dat moment gaat de huurder de dan geldende huurprijs betalen.

K
Kennisgeving verlenging

Dit is een aankondiging waarmee u op de hoogte wordt gebracht van de jaarlijkse verlenging van uw inschrijving.

R
Registratienummer

Een registratienummer is het nummer van uw inschrijving bij WoningNet. U heeft dit nummer en uw wachtwoord nodig voor het wijzigen van uw inschrijfgegevens en om te reageren op het woningaanbod.

S
Samenvoeging

Twee partners met allebei een eigen inschrijving kunnen worden samengevoegd. Degene met de langste wachttijd schrijft de ander als medeaanvrager bij op de registratie.

Splitsing

Het verwijderen van een medeaanvrager op de inschrijving bij WoningNet, zodat de hoofdaanvrager alleen ingeschreven kan staan en de medeaanvrager een eigen inschrijving kan aanvragen.

W
Wachtwoord

Schrijft u zich in via de website van WoningNet dan kunt u zelf een wachtwoord aanmaken. Als u zich via een formulier inschrijft ontvangt u geen wachtwoord. Via de link Wachtwoord vergeten? op de pagina Inloggen kunt u een (nieuw) wachtwoord opgeven. Hiervoor moet uw e-mailadres bij ons bekend zijn.

Help en uitleg ?

x
Helpmodus is nu actief

De help functie is nu actief. Klik op het ?-icoon om uitleg te krijgen bij dat betreffende onderwerp. Klik nogmaals op "Help?" om de helpmodus te sluiten.